PRACE I RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE

Silosy, zbiorniki i inne przestrzenie zamknięte (więcej)

Zabezpieczenie i nadzór BHP nad inwestycjami (więcej)

Szkolenia i prezentacje (więcej)

Przeglądy sprzętu ochrony indywidualnej (SOI) (więcej)

Konstrukcje stalowe (więcej)

Kominy i maszty (więcej)

Hale i obiekty przemysłowe (więcej)

Montaże i modernizacje (więcej)

Wycinka drzew i arborystyka (więcej)

Ekspertyzy i badania (więcej)

Inne usługi alpinistyczne (więcej)

Na życzenie klienta wykonujemy komputerowe wizualizacje wybranych przedsięwzięć.