Przestrzenie zamknięte

certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat certyfikat

Prace w przestrzeniach zamkniętych to niewątpliwie jedna z kluczowych specjalizacji naszej firmy. Od wielu lat wykonujemy czyszczenia i serwis zbiorników, silosów, komór przemysłowych, przeprowadzamy ekspertyzy techniczne stanu w/w obiektów, wykonujemy prace naprawcze oraz montażowe polegające m.in. na uszczelnieniach, modernizacjach silosów, zbiorników jak i linii technologicznych połączonych z w/w obiektami.

Prace w przestrzeniach zamkniętych są niezwykle niebezpieczne i wymagające pod względem doświadczenia, użytego sprzętu oraz personelu wykonującego prace -my w tym przypadku stawiamy na najwyższą jakość świadczonych usług przy zachowaniu wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Od wielu lat zdajemy sobie sprawę, że praca w przestrzeniach zamkniętych niesie za sobą szereg zagrożeń, i niebezpieczeństw. Poprzez specjalistyczne kursy nauczyliśmy się realizować zlecenia oraz przygotowywać kadrę nadzoru do przeprowadzania prac w przestrzeniach zamkniętych, w taki sposób, aby były one maksymalnie zaplanowane. Dotychczasowa złożoność i specyfika zleceń pozwala nam odpowiednio planować, organizować i prowadzić w sposób praktyczny i bezpieczny pracę w przestrzeniach zamkniętych.

Odbyte kursy w polskich i zagranicznych ośrodkach szkoleniowych nauczyły nas jak skutecznie używać sprzętu ochrony dróg oddechowych, jak odczytywać dane z detektorów wielogazowych oraz co najważniejsze jak właściwie zachować się w sytuacjach awaryjnych.