Szkolenia

szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia szkolenia

W 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 87886 osób i była o 0,3% większa w stosunku do liczby poszkodowanych w 2015 r.

Z liczby ogółem, 87183 osoby uległy wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,4% więcej niż w ub. roku), 464 osoby — wypadkom z ciężkimi obrażeniami ciała (analogicznie o 7,6% mniej), wypadkom śmiertelnym — 239 osób (analogicznie o 21,4% mniej).
(źródło: www.stat.gov.pl)

Firma CLIMBING SYSTEM -techniki linowe zainicjowała kampanię szkoleniową z zakresu prewencji wypadkowej przy pracach na wysokości pt. "Bezpieczni na wysokości", adresowaną do pracowników i pracodawców firm, które z uwagi na specyfikę pracy lub infrastrukturę zakładową, zmuszone są do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bezpiecznego poruszania się, zabezpieczania i pracy na wysokości lub w przestrzeni zamkniętej.

Szkolenia:

Prace na wysokości Firma CLIMBING SYSTEM -techniki linowe w sprawach dotyczących bezpieczeństwa nie uznaje nawet najmniejszych kompromisów. Specjalnie dla naszych Klientów każdorazowo opracowujemy indywidualny program szkolenia, zawsze bazujący na aktualnych przepisach BHP z uwzględnieniem norm i standardów stowarzyszenia IRATA. Nasze szkolenia skrojone na miarę dla naszych Klientów, cieszą się uznaniem zarówno wśród kadry kierowniczej jaki i pionu pracowniczego. Niniejsze szkolenie połączone z obszerną prezentacją sprzętu skierowane jest do firm realizujących prace szczególnie niebezpieczne, takie jak prace na wysokości, prace w przestrzeniach zamkniętych i prace gorące w strefach EX. W trakcie szkolenia dużą ilość czasu przeznaczamy na panel doradczy, w trakcie którego omawiamy problemy, z jakimi w swojej codziennej pracy spotykają się nasi Klienci na swoich obiektach.

DLA KLIENTÓW, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY PRZY REALIZACJI ZLECEŃ POWYŻSZE SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE.

Prace w przestrzeniach zamkniętych Realizując szkolenie dotyczące prac w przestrzeniach zamkniętych firma CLIMBING SYSTEM -techniki linowe podobnie jak w przypadku szkoleń z bezpiecznej pracy na wysokości, dokłada wszelkich starań, aby wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji prac w przestrzeniach zamkniętych, głównie w strefach EX, przekładało się na profesjonalny przekaz niezbędnych informacji. Szkolenie zawiera treści dotyczące poprawnych metod pracy w przestrzeganiach zamkniętych, wyłącznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu do pracy i ratownictwa. W trakcie szkolenia omawiane są przykłady i metody ewakuacji i ratownictwa w przestrzeni zamkniętej, bazując na przygotowanych wcześniej przykładach sytuacji problemowych.

DLA KLIENTÓW, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY PRZY REALIZACJI ZLECEŃ POWYŻSZE SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE.